mapa strony   |   kontakt   |

Przedmiot działalności

 1. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
 2. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 3. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
 4. działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1),
 5. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 6. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
 7. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
 8. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
 9. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)
 10. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
 11. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
 12. pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
 13. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
 14. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)
 15. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z)
 16. działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
 17. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Elżbieta Bogaczewska
Dokument z dnia: 07.04.2016
Dokument oglądany razy: 3 592
Opublikował: Radosław Ostrowski
Publikacja dnia: 07.04.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl