mapa strony   |   kontakt   |

Majątek

Wersja archiwalna zmieniona dnia 30.03.2016

Rzeczowe aktywa trwałe (stan na dzień 31.12.2015 wg bilansu)

Grunty     709 000,00 PLN

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     3 224 337,50 PLN

Urządzenia techniczne i maszyny     99 424,52  PLN

Inne środki trwałe     1 838,82  PLN

Środki trwałe w budowie     0,00  PLN

RAZEM     4 043 518,46  PLN

Wyniki za rok 2015

Przychody uzyskane w 2015 roku     1 758 916,90  PLN

Koszty poniesione w 2015 roku    1 930 500,38  PLN

Wynik brutto za 2015 rok   -156 843,14  PLN

Wynik netto za 2015 rok     -156 843,14  PLN

Bilans 2015 r. - plik pdf

Rachunek zysków i strat 2015 - plik pdf

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Wioletta Siepka
Dokument z dnia: 30.03.2016
Dokument oglądany razy: 2 449
Opublikował: Radosław Ostrowski
Publikacja dnia: 30.03.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl