mapa strony   |   kontakt   |

Forma prawna

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-Usługowe "KONIN" z siedzibą w Koninie jest spółką prawa handlowego, działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka została utworzona na mocy Uchwały Nr 292 Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Turystyczno-Handlowo-Usługowego Spółka z o.o. w Koninie oraz Aktu Założycielskiego - Repertorium A nr 3294/2000 z dnia 08 czerwca 2000 roku.

Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 lipca 2000 roku. W tej formie organizacyjno - prawnej Spółka działa po dzień dzisiejszy.

Spółka uzyskała osobowość prawną poprzez wpis do Rejestru Handlowego w Koninie w dniu 14 czerwca 2000 roku.
Z dniem 23 czerwca 2003 roku Spółka uzyskała wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000165687,

NIP 665-249-17-19,
REGON 311111428.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Joanna Kajda
Dokument z dnia: 17.09.2009
Dokument oglądany razy: 2 694
Opublikował: Radosław Ostrowski
Publikacja dnia: 22.09.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl